एशिया

कम्बोडिया

कम्बोडिया १० मिटर २४० वाट (१)
कम्बोडिया १० मिटर २४० वाट (२)
कम्बोडिया १० मिटर २४० वाट (३)
कम्बोडिया १० मिटर २४० वाट (४)

चीन

हांग्जो एकीकृत पोल (7)
हांग्जो एकीकृत पोल (8)
हांग्जो एकीकृत पोल (1)
हांग्जो एकीकृत पोल (2)
हांग्जो एकीकृत पोल (3)
हांग्जो एकीकृत पोल (4)
हांग्जो एकीकृत पोल (5)
हांग्जो एकीकृत पोल (6)
हांग्जो एकीकृत पोल (9)

नेपाल

नेपाल सौर्य सडक बत्ती (१)
नेपाल सौर्य सडक बत्ती (२)
नेपाल सौर्य सडक बत्ती (३)

फिलिपिन्स

फिलिपिन्स 6.5m 70W डबल-आर्म स्ट्रीट ल्याम्प (1)
फिलिपिन्स 6.5m 70W डबल-आर्म स्ट्रीट ल्याम्प (2)
फिलिपिन्स 6.5m 70W डबल-आर्म स्ट्रीट ल्याम्प (3)
फिलिपिन्स 6m 30w सौर्य सडक बत्ती (1)
फिलिपिन्स 6m 30w सौर्य सडक बत्ती (2)
फिलिपिन्स 6m 30w सौर्य सडक बत्ती (3)
फिलिपिन्स 6m 30w सौर्य सडक बत्ती (5)
फिलिपिन्स ७.६ मिटर (१)
फिलिपिन्स ७.६ मिटर (२)
फिलिपिन्स 8 मिटर र 60 वाट एकीकरण (1)
फिलिपिन्स ७.६ मिटर (३)
फिलिपिन्स ७.६ मिटर (४)
फिलिपिन्स ७.६ मिटर (५)
फिलिपिन्स 8 मिटर र 60 वाट एकीकरण (1)
फिलिपिन्स 8 मिटर र 60 वाट एकीकरण (2)
फिलिपिन्स 8 मिटर र 60 वाट एकीकरण (3)
फिलिपिन्स 8 मिटर र 60 वाट एकीकरण (2)
फिलिपिन्स 8 मिटर र 60 वाट एकीकरण (3)
फिलिपिन्स ७.६ मिटर (५)